REPORTAGE SVT SVENSK ANTIDOPING

Category
Vårdhusbilar

Här kan ni se inslaget i SVT om Svensk Antidoping’s specialhusbil för att åka runt och testa idrottare i Sverige