Miljøpolicy

Nordic Husbilar AB er et selskap som jobber for et bedre miljø ved kontinuerlig å evaluere hva vi gjør ut fra vår miljøpåvirkning.

Vi ska därför:

  • øke kunnskapen og øke bevisstheten om miljøspørsmål blant alle ansatte.
  • påvirke, stille krav til og samarbeide med andre selskaper, leverandører, myndigheter og organisasjoner.
  • vi må holde oss informert om og overholde miljølovene og kravene som stilles til produktene og tjenestene vi tilbyr.
  • se tiltak for miljøforbedring som investeringer.
  • forhindre forurensning i luft, jord og vann ved å ta hensyn til miljøpåvirkningen av det vi gjør.
  • arbeider hele tiden for å forbedre utnyttelsen av våre ressurser i selskapet
  • foreslå produkter og løsninger fra et livssyklusperspektiv